Presto handbrandsläckare pulversläckare

Pulversläckare med ABC-pulver är den mest mångsidiga släckaren och användas för släckning av A-bränder (fibrösa bränslen), B-bränder (vätskeformiga bränslen) och C-bränder (gasformiga bränslen). Med en pulversläckare kan du även släcka brand i elektrisk utrustning. Exempel på användningsområde är: bilar, båtar, villor och industrier.

I produktbladet finns mer ingående information om olika modellerna

 PRODUKTBLAD (PDF)

Beskrivning

Presto design
Behållare för släckmedel är tillverkade i stålplåt enligt djupdragningsmetoden. Varje behållare provtrycks individuellt efter tillverkning och data om den stämplas in i mantelplåten. Ventilen är tillverkad i mässing och handtagen i rostfritt stål (gäller PG-serien) som lämpar sig väl i till exempel korrosiv miljö. Ventilen är avstängningsbar, försedd med kontrollmanometer av membrantyp samt sprängmembran, som utlöser vid ogynnsamt övertryck. Apparaten är trycksatt med kvävgas, och speciellt konstruerad för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.

Upphängning och montering
Till varje släckare levereras som standard hängare för väggmontering. Till Presto PG 2 levereras fordonsstativ som standard. Till fordon och fartyg levereras på begäran kraftiga fordonsstativ, försedda med band och lås. Dessa finns till samtliga modeller.

Så här fungerar Presto pulversläckare
Pulvrets släckeffekt erhålls huvudsakligen genom så kalla negativ katalys. Släckpulvret angriper och avbryter förbränningsprocessen och bildar dessutom ett skyddande skikt på glödbildande ämnen. Detta skikt förhindrar effektivt återantändning. Vid sprutning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden. Släckningsverkan förstärks av en rad kemifysikaliska processer. Genom pulvrets skärmbildande effekt skyddas operatören mot strålvärme. Släckpulvret ävillorr frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30°C till +60°C.

Godkännande och SS-EN 3 standard
Släckarna är godkända enligt SS-EN 3, en för Europa gemensam standard. Släckarna testas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och certifieras därefter av SIS. Standarden anger med en kombination av bokstäver och siffror för vilka brandtyper släckaren är lämplig och hur effektiv den är. A-bål: Trästavar staplade i fjorton lager, där gavelmåttet är 500 x 560 millimeter och längden motsvaras av bålets beteckning uttryckt i decimeter. Släckningen får påbörjas när bålet har brunnit i åtta minuter. B-bål: Ett runt plastkärl där bränslet utgörs av heptan på en vattenbädd. Bålets beteckning anger hur många liter vätska, heptan och vatten, som finns i kärlet. Släckning får påbörjas när bålet brunnit i en minut. C-brand: Står för gasbrand.

Garanti, service och omladdning
Presto släckare har fem års garanti (två år för GS-serien) mot material- och tillverkningsfel. Översyn bör göras en gång per år enligt anvisningar på apparatens baksida. Efter användning ska släckaren laddas om och endast originaldelar får användas. Detta utföres av oss eller av våra serviceombud.