Presto handbrandsläckare kolsyresläckare

Presto kolsyresläckare är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och brand i elektriska anläggningar. Då släckning med kolsyra ger en ren släckning utan sekundärskador är apparaterna särskilt lämpliga för användning i: elutrusning, kök, verkstäder, gatukök, laboratorier, finmekanisk och industri.

2 Kg  Art.nr: 40230-202

5 Kg Art.nr: 40230-206

  PRODUKTBLAD (PDF)

Beskrivning

Så här fungerar Presto kolsyresläckare
Kolsyra, med den kemiska beteckningen koldioxid (CO2) är en färglös, giftfri gas med svagt syrlig smak och något kittlande lukt. Gasen är cirka 1,5 gånger tyngre än luft, kemiskt neutral och ej elektriskt ledande. Kolsyra för brandsläckning komprimeras i flaskor till ett arbetstryck av 58 atö vid 20°C. Genom komprimeringen övergår en del av kolsyregasen i flytande form. Kolsyran släcker brand genom avskärmning och utspädning av luftens syre kring brandobjekt samt till viss, mindre, del genom kylning. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30°C till +60°C

Presto design
Kolsyresläckarna är försedda med snabbventiler av beprövad konstruktion. Ventilen är snabböppnande och mycket smidig att hantera. För att uppnå maximal snöbildning, som är av största betydelse för snabb och effektiv släckning, har vid konstruktionen särskild vikt lagts vid utformningen av munstycke och snödiffusor. Presto kolsyresläckare är försedda med diffusor av polyetenplast som ger god snöbildning, har låg vikt och är tålig mot stötar och slag. Presto K 2 är, istället för snödiffusor, försedd med tratt. Släckaren blir tack vare sin smidiga utformning mer lättplacerad i till exempel trånga utrymmen.

Upphängning och montering
Till varje släckare levereras som standard hängare för väggmontering. Till fordon och fartyg levereras på begäran specialstativ.

Godkännande och SS-EN 3 standard
Släckarna är godkända enligt SS-EN 3, en för Europa gemensam standard. Släckarna testas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och certifieras därefter av SIS. Standarden anger med en kombination av bokstäver och siffror för vilka brandtyper släckaren är lämplig och hur effektiv den är. A-bål: Trästavar staplade i fjorton lager, där gavelmåttet är 500 x 560 millimeter och längden motsvaras av bålets beteckning uttryckt i decimeter. Släckningen får påbörjas när bålet har brunnit i åtta minuter. B-bål: Ett runt plastkärl där bränslet utgörs av heptan på en vattenbädd. Bålets beteckning anger hur många liter vätska, heptan och vatten, som finns i kärlet. Släckning får påbörjas när bålet brunnit i en minut. C-brand: Står för gasbrand.

Garanti, service och omladdning
Presto släckare har fem års garanti (två år för GS-serien) mot material- och tillverkningsfel. Översyn bör göras en gång per år enligt anvisningar på apparatens baksida. Efter användning skal släckaren laddas om och endast originaldelar får användas. Detta utföres av oss eller av våra serviceombud.