Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Att tillhandahålla produkter för skydds- och räddningssektorn innebär ett stort ansvar. Användaren ska kunna lita på att produkten alltid håller optimal kvalitet, såväl när det gäller material som funktion. Användaren ska också kunna lita på att få trygga och säkra leveranser samt snabb och korrekt service.

Med vår kvalitetspolicy slår vi fast att vi prioriterar hög kvalitet på såväl produkter som service. Vi arbetar enligt de stränga kvalitetskrav som slås fast i ISO 9002. Brissmans kvalitetspolicy innebär att vi ska vara det kompletta företaget inom brandredskap, med snabba leveranser av produkter som är av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundens fulla förtroende.

Miljö

För Brissmans Brandredskap AB är det viktigt att värna om vår Miljö genom aktivt miljötänkande och insatser för miljön.

  • Att anpassa verksamheten efter gällande miljökrav
  • Att vid inköp sträva efter miljövänliga alternativ.
  • Att använda miljömedvetna transportföretag och att samordna transporterna i möjligaste mån.
  • Att minimera användningen av nytt emballage genom återvinning.
  • Att källsortera vårt avfall internt och genom FTI:s emballageinsamling externt.