FirePro Släckgranat

FirePro släckgranat är ett FIPverktyg för användning i slutna brinnande objekt.
Granaten släcker genom att kyla ner branden. Beroende på brandens omfattning
krävs ibland endast en mindre eftersläckning. Med släckgranaten kan en räddningsinsats
påbörjas flera minuter innan insatsstyrkan är på plats.

Art.nr: 40000-900

  PRODUKTBLAD (PDF)

 

Beskrivning

Vad är en släckgranat?
FirePro – Pyrotekniskt Genererad Aerosol (PGA) – är en helt ny klass av brandsläckningsmedel som är enkel att hantera, bättre för miljön och 9 gånger effektivare per viktenhet än halon. Dessutom tar aerosolen inte bort något syre! Släckgranaten klarar bränder i klass A, B, C och F.  FirePro är svenskforskad, Sintef och IMO certifierad, samt CE märkt och innehar ett flertal europeiska certifikat bland annat Greenlabel.

Hur fungerar Aerosol?
Aerosol fungerar genom att stabilisera de fria radikalerna väte, syre och hydroxid i brandhärden, vilket bryter den kemiska reaktionen. En fibrös brandhärd kyls ner snabbt med över 100 grader per minut. När de fria radikalerna stabiliseras slocknar elden och aerosolgasen ligger kvar och förhindrar återantändning.  En släckgranat räcker för att hålla ned en fibrös eldhärd i ett slutet utrymme på cirka 30 m3 i upp till 30 minuter .

FIP – Första Insatsperson
FirePro släckgranat är avsett som ett verktyg för FIP – Första Insats Person, deltidsbrandkårer och värn. Räddningsinsatsen kan påbörjas tidigare vilket väsentligt reducerar skador på egendom, minskar vattenmängden och saneringskostnader samt gör arbetet säkrare. Det räcker med en kortare instruktion om FirePro’s egenskaper för personal inom räddningstjänst, polis, vaktbolag, fastighetsskötare för att använda FirePro. Vid brand i byggnad kan 5 minuter vara värt 150,383 kr vilket motsvarar 500 kr/sek enligt en rapport från LTH i Lund. Släckgranaten finns i tre storlekar, FP-200M för mindre utrymmen, FP500M,FP-1000M för lite större räddningsinsatser av första insats person (FIP).

EGENSKAPER

Brandklasser: A, B C, EL och F
Innehåll: Kaliumnitrat, Kaliumkarbonat, Järn, Magnesium, Bindemedel
Lagring: Relativ fuktighet max 98 %.  -50 °C till +50 °C.
Hållbarhet: Hållbarhet 15 år i icke-korrosiv miljö.
Skyddsutrustning: Ingen särskild skyddsutrustning krävs
Miljö och certifiering: Släckmedlet är helt miljövänligt. Greenlabel , IMO och Sintef märkt och har ett stort antal certifieringar inom EU.
Forskning: Det finns Flera rrapporter från LTH i Lund där FirePro är testad som stödjer produktens egenskaper., (produkt A rapport från 2008).