Om oss

Brissmans Brandredskap har sedan det startades i slutet av 20-talet både arbetat med att ta fram samt vara återförsäljare av högkvalitativ räddningsutrustning. Vi är idag en av Sveriges ledande leverantörer av skyddsutrustning och erbjuder ett väl utvalt sortiment ifrån branschledande tillverkare. Med många års erfarenhet av räddningsmateriel har vi samlat på oss stor kunskap om räddningsutrustning och erbjuder idag våra kunder tillförlitliga produkter, trygga leveranser och bra vägledning vid val av produktlösningar.

Vår historia

Företagets grundare Fritz Brissman var på 1920-talet brandmästare i Halmstad. Det var under en tid när släckningsredskap och skyddsutrustning ofta hade dålig funktionalitet. Brandmästare Brissman insåg behovet av förbättringar och bestämde sig att ta fram och sälja utrustning som i högre grad svarade mot användarnas, dvs brandmännens, krav.

I slutet av 1920-talet grundade han Brissmans Brandredskap och de kunskaper han förde med från sitt yrke omsatte han till effektiva redskap som hjälpte till att skydda både egendom och liv. I dag lever kunskaperna kvar genom andra, tredje och fjärde generationen Brissman, som för Fritz Brissmans livsverk och traditioner vidare. Och nu, precis som för över 90 år sedan, är verksamheten fokuserad på att tillverka och sälja personlig skyddsutrustning samt redskap för brandbekämpning.
Helt i Fritz Brissmans anda fortsätter Brissmans Brandredskap med att skydda och rädda både egendom och liv.