Spillbag

Spillbag 15 och Spillbag 100 är lätta och smidiga att använda t.ex. vid
trafikolycka, läckande entreprenadmaskin etc.

Förpackningsmåtten är små, vilket gör dem lätta att förvara i olika fordon.

Båda modellerna är av engångstyp, men kan återanvändas beroende på vilken
vätska som samlats upp och hur nedsmutsande bassängerna blivit.

Spillbag 15 och Spillbag 100 är resistenta mot bensin och diesel liksom
de vanligast förekommande kemikalier.

PRODUKTBLAD (PDF)

Beskrivning

Spillbag 15
Leveraras med fordral.
Är uppbyggd av 2 avdelningar- en med
flytkroppar och en uppsamlingsdel med
backventil som motverkar att vätskan
rinner ut.

Tekniska data Spillbag 15
Kapacitet: 15 liter
Storlek utfälld: 500 – 1110 mm
Materialtjocklek Polyethylene/PE 0,3 mm
Vikt: 0,7 kg
Art.nr: 80100-015

Spillbag 100
Förvaras ihopvikt. Bassäng av självresande
typ med flytkroppar som lyfter den varefter
vätskenivån stiger.

Tekniska data Spillbag 100
Kapaciet: 100 liter
Storlek utfälld: 1000 – 1000 mm
Materialtjocklek Polyethylene/PE 0,5 mm
Vikt: 1,2 kg
Art.nr: 80100-100