Brunnstätning Tättingen

För sekundsnabb och säker tätning av gatubrunnar

Skydda ert reningsverk och våra levande vatten med en TÄTTING på rännstensbrunnen.
Hindra sekundsnabbt oljor och andra kemikalier, från att nå dagvattenledningen.

Finns i två storlekar:

420 x 400 mm, vikt 2,0 kg   Art.nr: 80200-810

605 x 440 mm, vikt 3,2 kg   Art.nr: 80200-815

 

PRODUKTBLAD (PDF)