Presto handbrandsläckare Skumsläckare

Släckarna är fyllda med släckmedel under tryck. Båda typerna släcker effektivt A-bränder, det vill säga bränder i trä, papper, tyg och andra fibrösa material. Skumsläckaren släcker även B-bränder, det vill säga bränder i vätskor och oljor, exempelvis bensin, och kan användas mot brand i elektrisk utrustning,
max 1000 V.

Skumsläckaren är fylld med filmbildande skum blandat med vatten, vilket vid släckning ger en tvållödderliknande hinna. Släckning med skum ger en ren och effektiv släckning. Dessutom förhindrar skummet återantändning. Brandsläckaren är funktionsduglig från 0°C till +60°C, med frysrisk under 0° C.

Art.nr: 40216-210

  PRODUKTBLAD (PDF)

Beskrivning

Presto design
Behållaren är tillverkad i stål med effektivt rostskydd med handtag i rostfritt stål.
De är trycksatta och försedda med kontrollmanometer och sprängmembran,
som utlöser vid ogynnsamt övertryck.

Upphängning och montering
Till varje släckare levereras som standard hängare för väggmontering.
Till fordon och fartyg levereras på begäran specialstativ

Godkännande och SS-EN 3 standard
Släckarna är godkända enligt SS-EN 3, en för Europa gemensam standard. Släckarna testas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och certifieras därefter av SIS. Standarden anger med en kombination av bokstäver och siffror för vilka brandtyper släckaren är lämplig och hur effektiv den är. A-bål: Trästavar staplade i fjorton lager, där gavelmåttet är 500 x 560 millimeter och längden motsvaras av bålets beteckning uttryckt i decimeter. Släckningen får påbörjas när bålet har brunnit i åtta minuter. B-bål: Ett runt plastkärl där bränslet utgörs av heptan på en vattenbädd. Bålets beteckning anger hur många liter vätska, heptan och vatten, som finns i kärlet. Släckning får påbörjas när bålet brunnit i en minut. C-brand: Står för gasbrand.

Garanti, service och omladdning
Presto släckare har fem års garanti (två år för GS-serien) mot material- och tillverkningsfel. Översyn bör göras en gång per år enligt anvisningar på apparatens baksida. Efter användning skal släckaren laddas om och endast originaldelar får användas. Detta utföres av oss eller av våra serviceombud.