Pump dränkbar

Kategori: Etikett:

Grundfos AP12

AP 12 är en enstegs dränkbar pump för pumpning av grund- och gråvatten. Pumpen används till bl.a:

  • Grundvattensänkning
  • Pumpning av dräneringsbrunnar.
  • Pumpning i dagvattenbrunnar med tillflöde från takrännor, schakt, tunnlar och liknande.
  • Tömning av bassänger, tankar etc.

Största partikelstorlek: 12 mm
Finns i olika utförande med och utan nivåvippa.

  PRODUKTBLAD (PDF)