Slangvac

Kategori: Etikett:

Vakuumpumputrustning för evakuering av luft i brandslangar i samband med packning. Enheten drivs av en liten multiejektor som utmärker sig för extremt låg luftförbrukning och stora undertryck. Enheten saknar rörliga delar som kan förslitas.
Den är inte känslig för genomströmmande vattendroppar.
I motsats till elektiska vakuumpumpar kräver Slangvac inte någon kylluft. Den låga luftförbrukningen ger utrymme för mobil användning ute på fältet med en luftflaska och regulator som drivkälla.

Beskrivning

Data
Pumpkapacitet: max 100 liter/min
Max vakuum: 70% vakuum
Luftförbrukning: 32 liter/minut vid 4 bar
Vikt: 360 gram
Anslutning: Smalslangsanslutning

Art.nr:   20745.038