Slangkorgar med fällbar sida för rökdykning

Slangkorgar med fällbar sida
för 38, 42, 63 och 76 mm slang.
Tillverkade av 7 mm hårddraget stål C. 0,35 %.
Slangkorgarna är gul-kromaterade efter svets.

Beskrivning