Avspärrningsband

Kontrollerat fordon
Röd/gul med texten:
”Kotrollerat fordon Räddningstjänsten, Ambulansen, Polisen”
Lätt avrivbar

Art.nr: 60700-100

Rullängd: 100m
Bredd: 75 mm

För räddningstjänsten
Röd/gul med texten:
”Avspärrat enl. 6 kap.2 § lagen om skydd mot olyckor”

För polisen
Blå/vit med texten:
”POLIS-AVSPÄRRAT”

Övrig avspärrning
Röd/vit
Gul/svart

Rullängd: 500 m
Bredd: 75mm

  PRODUKTBLAD (PDF)