Utrymningsvästar

För utrymningsansvariga finns varselvästar;

Modell 203 Utrymningsledare   Art.nr: 10137.700
Modell 203 Ledare Återsamlingsplats   Art.nr: 10137.800

En storlek. Kardborrknäppning. Polyester.

Utrymning
Företag får ett allt större ansvar för säkerheten inom sin verksamhet. Ansvaret avser flera områ-
den; arbetsmiljö, skydd mot olyckor, hantering av brandfarliga varor, brandskydd och utrymning.
Många företag har en organisation med medarbetare som återkommande genomför utrymnings-
övningar.

 PRODUKTBLAD (PDF)