Hemsida                Tillbaka 
Personlig skyddsutrustning
Varselvästar
 

Art.nr: 10131.101

Art.nr: 10131.200

Varselvästar enligt
RITF / Räddningsverkets rekommendationer
Modell 227: EN 471 klass 2 och
EN 533 index1.

Tvätt 50X-60º

En storlek för alla.


 
Övriga standardtexter:
SKADEPLATSCHEF
SEKTORCHEF
INSATSLEDARE
CHEF UPPSAMLINGSPLATS
CHEF ILASTNINGSPLATS
CHEF BRYTPUNKT
Art.nr:
10135.210
10135.215
10131.201
10135.205
10135.220
10135.200

Insatsledare och Räddningsledare har
röd / vit rutig reflex.
 

 

 
Tel 035-17 17 90, Fax 035-17 50 99