Hemsida                Tillbaka 
Personlig skyddsutrustning
Utrymningsvästar
 
Utrymning
Företag får ett allt större ansvar för säkerheten inom sin verksamhet. Ansvaret avser flera områ-
den; arbetsmiljö, skydd mot olyckor, hantering av brandfarliga varor, brandskydd och utrymning.
Många företag har en organisation med medarbetare som återkommande genomför utrymnings-
övningar.

För utrymningsansvariga finns varselvästar;
 
Modell 203 Utrymningsledare Art.nr: 10137.700
Modell 203 Ledare Återsamlingsplats Art.nr: 10137.800

En storlek. Kardborrknäppning. Polyester.

 

 

 
Tel 035-17 17 90, Fax 035-17 50 99