Hemsida                Tillbaka 
Olje- & saneringsmaterial
Spillbag


Spillbag 15
Leveraras med fordral.
Är uppbyggd av 2 avdelningar- en med
flytkroppar och en uppsamlingsdel med
backventil som motverkar att vätskan
rinner ut.

Spillbag 100
Förvaras ihopvikt. Bassäng av självresande
typ med flytkroppar som lyfter den varefter
vätskenivån stiger.
 


Spillbag 15 och Spillbag 100 är lätta
och smidiga att använda t.ex. vid
trafikolycka, läckande entreprenad-
maskin etc.

Förpackningsmåtten är små, vilket gör
dem lätta att förvara i olika fordon.

Båda modellerna är av engångstyp, men
kan återanvändas beroende på vilken
vätska som samlats upp och hur
nedsmutsande bassängerna blivit.

Spillbag 15 och Spillbag 100 är
resistenta mot bensin och diesel liksom
de vanligast förekommande kemikalier.


Tekniska data Spillbag 15

Kapacitet: 15 liter
Storlek utfälld: 500 - 1110 mm
Materialtjocklek Polyethylene/PE 0,3 mm
Vikt: 0,7 kg
Art.nr: 80100.015

Tekniska data Spillbag 100

Kapaciet: 100 liter
Storlek utfälld: 1000 - 1000 mm
Materialtjocklek Polyethylene/PE 0,5 mm
Vikt: 1,2 kg
Art.nr: 80100.100

 

Tel 035-17 17 90, Fax 035-17 50 99