Hemsida                Tillbaka 
Slang med tillbehör
Slangvac


Vakuumpumputrustning för evakuering av luft
i brandslangar i samband med packning.
Enheten drivs av en liten multiejektor som
utmärker sig för extremt låg luftförbrukning och
stora undertryck. Enheten saknar rörliga delar
som kan förslitas.
Den är inte känslig för genomströmmande
vattendroppar
I motsats till elektriska vakuumpumpar kräver
Slangvac inte någon kylluft.
Den låga luftförbrukningen ger utrymme för
mobil användning ute på fältet med en luftflaska
och regulator som drivkälla.

Data
Pumpkapacitet:
Max vakuum:
Luftförbrukning:
Vikt:
Anslutning:
max 100 liter/minut
70 % vakuum
32 liter/minut vid 4 bar
360 gram
Smalslangsanslutning


Artnr: 20745.038 

 

Tel 035-17 17 90, Fax 035-17 50 99