Hemsida                Tillbaka 
Stegar, pumpar
Dränkbar pump
GRUNDFOS AP12AP12 är en enstegs dränkbar pump för pumpning av
grund- och gråvatten. Pumpen används till bl.a.:

  • Grundvattensänkning.

  • Pumpning av dräneringsbrunnar.

  • Pumpning i dagvattenbrunnar med tillflöde från
    takrännor, schakt, tunnlar och liknande.

  • Tömning av bassänger, tankar etc.

  • Största partikelstorlek: 12 mm.
Finns i olika utförande med och utan nivåvippa.

För ytterligare information:

Hämta tekniska data ( 3 sidor PDF-fil )
Fordrar Acrobat Reader
Ladda hem gratis
Acrobat Reader 


 
Tel 035-17 17 90, Fax 035-17 50 99