Hemsida                Tillbaka 
Räddningsredskap, röjningsredskap
Avspärrningsband
 

 


Kontrollerat fordon
Röd/gul med texten
"Kontrollerat fordon
Räddningstjänsten, Ambulansen,
Polisen"
Lätt avrivbar

Artnr: 60700.100
Rullängd:
Bredd:
 
100 m
75 mm
 
 
Avspärrningsband
Superatrong

För räddningstjänsten:
Röd/gul med texten " Avspärrat
 enl. 6 kap.2 § lagen om skydd
mot olyckor"
För polisen:
Blå/vit med texten
"POLIS-AVSPÄRRAT"
Övrig avspärrning:
Röd/vit
Gul/svart
Rullängd:
Bredd:
500 m
75 mm
 

Röd/vit            Artnr: 60700.500
Röd/gul 45§    Artnr: 60701.500

 


 
Tel 035-17 17 90, Fax 035-17 50 99